Sai lầm lớn nhất của Richard Branson: Phát minh ra iPod ... như một Prank

Sai lầm lớn nhất của Richard Branson: Phát minh ra iPod ... như một Prank
Tuy nhiên, dường như không quá khó chịu về những hậu quả bất ngờ của April Fools 'Days qua. Ông kết thúc bài viết: "Thật may mắn, như tôi đã nói, điều tốt nhất về ý tưởng là chúng giống như xe buýt - luôn có sự xuất hiện khác".

Tuy nhiên, dường như không quá khó chịu về những hậu quả bất ngờ của April Fools 'Days qua. Ông kết thúc bài viết: "Thật may mắn, như tôi đã nói, điều tốt nhất về ý tưởng là chúng giống như xe buýt - luôn có sự xuất hiện khác".