Sự lựa chọn: Versace SS15

Sự lựa chọn: Versace SS15
Bạn đang đọc Trung Đông, một thương hiệu quốc tế của Media tủ quần áo điều hành có thể đi chệch khỏi các tiêu chuẩn được chấp nhận, và điều này có thể có nghĩa là kết hợp một chút màu sắc và có thể là những loại vải mà bạn chưa xem là mặc Versace SS15 Điều gì không được vui chơi trong các điều khoản về trang phục của bạn là việc may mặc - bất kể thương hiệu, sự phù hợp và cắt giảm là một chi tiết thiết yếu.

Bạn đang đọc Trung Đông, một thương hiệu quốc tế của Media

tủ quần áo điều hành có thể đi chệch khỏi các tiêu chuẩn được chấp nhận, và điều này có thể có nghĩa là kết hợp một chút màu sắc và có thể là những loại vải mà bạn chưa xem là mặc

Versace SS15

Điều gì không được vui chơi trong các điều khoản về trang phục của bạn là việc may mặc - bất kể thương hiệu, sự phù hợp và cắt giảm là một chi tiết thiết yếu. Bộ sưu tập SS15 của Versace được lấy cảm hứng từ năng lượng năng động của Cuba và cảm giác phong cách của Havana.

Versace SS15